Nieuwsbrief Februari 2016

Met deze Nieuwsbrief willen wij onze achterban (de inwoners van Ter Aar/Nieuwkoop en met name onze donateurs) op de hoogte stellen van het reilen en zeilen van de gemeentenband in het afgelopen jaar 2015 en de plannen 2016

Activiteiten in 2015

  1. - Anders dan in voorgaande jaren brachten we geen bezoek aan Dobruska ter gelegenheid van de 1 mei-viering. In het verleden hebben wij diverse keren een Hollandse bijdrage geleverd aan de festiviteiten rondom de traditionele heksenverbranding in het park (zie foto). Wij besloten in 2016 wel weer te gaan, maar dan in het kader van een door ons mede te organiseren sponsorloop voor schoolkinderen. Dit in lijn met een in 2014 georganiseerde kleurwedstrijd voor schoolkinderen.

002b.jpg

- Een belangrijke activiteit in 2015 was het optreden van de folkgroep Fukanec tijdens het jaarlijkse korenfestival 'Groene Hart Matinee' in de Langeraarse Adrianus kerk, op zondag 20 september. De vier muzikanten uit Dobruska en Nove Mesto werden evenals vorig jaar (toen ze optraden tijdens de Langeraarse braderie) in Langeraar ondergebracht bij Ineke en Carel.

SAM_4589.jpg

- Van 25-28 september bezochten we weer de jaarlijkse festiviteiten in Dobruska ter ere van de heilige koning Wenceslas (voor de achtergrond van deze festiviteiten zie verderop). Van de partij waren voorzitter Marcel Bekkers, penningmeester Gerard Otto, secretaris Nel Appeldoorn en werkgroepleden Ineke van Weeren en Carel van Ingen. Ook Maria den Haan reed mee naar Dobruska. De Speciale School (die vanuit de werkgroep wordt ondersteund) werd bezocht. Op de braderie op het mooie marktplein werden als elk jaar weer met veel succes Hollandse kaas en stroopwafels verkocht (zie foto). Jan Bakker van de Kaashoek in Ter Aar had de kaas weer luchtdicht verpakt in handige stukken van 400 gram. De netto opbrengst wordt gebruikt voor het financieren van activiteiten.

SAM_4621.jpg

- Hulp aan de Speciale school in Dobruska behoort tot onze stucturele activiteiten. Waar mogelijk helpen wij deze school en haar leerlingen (waarvan er veel uit arme Roma-gezinnen komen. Bij bezoeken aan Dobruska wordt regelmatig kleding voor de leerlingen meegenomen. Hierbij komt goed van pas dat onze voorzitter een tweede huis in Tsjechië heeft, niet ver van Dobruska.

 

Activiteiten in 2016

- Op zaterdag 30 april wordt er in Dobruska een sponsorloop gehouden waaraan schoolkinderen uit Dobruska en misschien ook buurgemeente Nove Mesto meedoen. De organisatie is in handen van een plaatselijk comité waarvan o.a. enkele onderwijzers deel uit maken. Als stichting gemeentenband zorgen we voor een herinnering voor de deelnemers en doen we een donatie aan de vastgestelde goede doelen. Vanuit de gemeentenbandwerkgroep zullen we op 30 april met enkele personen aanwezig zijn.

- Over Een eventuele deelname van de groep Fukanec aan braderie Langeraar of groene Hart Matinee moet nog een besluit worden genomen.

- Het bezoek aan Dobruska in het kader van het Wencelas-feest valt dit jaar in de periode 23-25 september.

Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om mee te gaan !!

 

* * * * * * *

Braderie

Dit jaar waren we present op de Langeraarse Braderie op 13 september.

In onze kraam verkochten we allemaal Tsjechisch keramiek, gemaakt door de kinderen van de speciale school in Dobruska. Kijkt u eens op http://zvlastniskola.dobruska.cz voor meer info over deze school.

We hebben die dag leuk verkocht en de opbrengst is voor deze school voor het aanschaffen van nieuwe materialen.

En speciaal voor deze braderie hadden we Tsjechische muziekgroep uitgenodigd: de band Fukanec, uit de buurt van Dobruska.

Vrijdagochtend vroeg arriveerden ze in Langeraar. Na een ontbijt en een paar flinke koppen Hollandse koffie zijn we met hen de rest van de dag in Amsterdam geweest.

Zaterdag op de braderie hebben ze de sterren van de hemel gespeeld. Mooie muziek en heel veel leuke reactie’s van het Braderie publiek.

Aansluitend schoven we aan bij de eerste Langeraarse Dorpsbarbecue, een lekker nieuw initiatief van de braderie commissie.

Zaterdagavond vertrokken de muziekvrienden weer. En...ze willen graag weer terugkomen; het waren 2 prachtige dagen.

* * * * * * *

Wenceslav- feest in Dobruska

Traditie getrouw waren we eind september aanwezig in Dobruska voor de viering van de nationale feestdag van St. Wenceslav.

Een weekend vol culturele tentoonstellingen, muziekoptredens op het plein, een klassiek concert in de kerk en op zaterdag een braderie.

Voor die braderie hadden we 150 kilo kaas en 135 pakken stroopwafels mee genomen. Al een flink aantal jaren verkopen we deze Hollandse heerlijkheden op de braderie. En dat de Dobruskers dat lekker vinden en graag willen kopen, merkten we ook deze keer weer.

Als we rond 08.00 uur bij onze kraam aankomen, staan er al mensen te wachten om kaas te kopen. In 3 uur tijd waren alle kaas en stroopwafels verkocht. En zoals elk jaar hadden we voor de kinderen speelgoed meegenomen. Dit delen we dan gratis uit aan de passerende kinderen.

Voor de verkoop en het broodnodige kaaspraatje, kregen we gelukkig hulp van onze Tsjechische vrienden.

De rest van de dag konden we genieten van de braderie en de muzikale optredens op het plein.

Zondagmiddag was er een gezellige bijeenkomst met een hapje en een drankje en hebben we met verschillende mensen van de werkgroep gesproken en van gedachten gewisseld over het wel en wee van onze vriendschapsband.

Zondagavond waren we aanwezig bij het concert in de kerk. Een erg mooi concert met de bekende Tsjechische violiste Gabriela Demeterova en organist Pavel Cerny.

Maandagmorgen zijn we met een goed gevoel weer naar huis teruggereden. 

* * * * * * *

Altior complex geopend zonder vrienden uit Dobruska

Op 31 augustus j.l. is het nieuwe complex van de voetbalvereniging Altior officieel geopend.

De voetbalvrienden uit Dobruska waren hiervoor uitgenodigd. Helaas is dit bezoek niet doorgegaan.

Door verschillende omstandigheden was het vooral voor de vrienden van het eerste uur niet mogelijk om te komen. Omdat de overgebleven groep te klein werd en niet representatief genoeg, hebben we het zeer moeilijke besluit genomen, dit bezoek af te gelasten.

Er zijn nieuwe afspraken gemaakt om het bezoek volgend jaar in juni “dunnetjes “ over te doen.

* * * * * * *

We zoeken geïnteresseerden voor (nieuwe) uitwisselingen

Onze stichting is sinds 1991 in Ter Aar en Langeraar actief. Vanaf de gemeentelijke herindeling in 2007 is de stichting actief voor de gehele gemeente Nieuwkoop.

De stichting kent een werkgroep die zich inzet voor het realiseren van uitwisselingen op diverse culturele-, sportieve- en maatschappelijke gebieden. Ook wordt er zo nu en dan een hulpproject uitgevoerd. In de afgelopen jaren zijn talloze uitwisselingen en bezoeken gerealiseerd.

Wij zijn nu op zoek naar personen en verenigingen die geïnteresseerd zijn in het opzetten van (nieuwe) uitwisselingen met partners in Dobruska. Heeft u interesse of kent u iemand die interesse heeft? Neem dan contact op met de voorzitter, Marcel Bekkers (marcel.bekkers@centric.eu) of met Ineke van Weeren (inekevanweeren@ziggo.nl)